nieuws @TheArtof.MEDIA

Informatie over TheArtof.STUDIO en Nicolas

TheArtof.STUDIO - Nicolas Von Jahn-Burian

In mei maakte Nicolas talrijke schetsen in Alkmaar en Amsterdam. Maar materiaal van het jaar ervoor wachtte ook nog op voltooiing. Beetje bij beetje ging Nicolas aan de slag en uit dit materiaal, uit deze schetsen, ontstonden prachtige foto's. Neem af en toe een kijkje op Artmajeur.com. Gaandeweg zul je daar een aantal van deze werken tegenkomen. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de Benelux Gallery (www.beneluxgallery.art) in volle gang. Zie de aparte aankondiging.

In May, Nicolas made numerous sketches in Alkmaar and Amsterdam. But material from the previous year was also still waiting to be completed. Little by little, Nicolas got to work and from this material, from these sketches, beautiful pictures were created. Take a look at Artmajeur.com from time to time. You will gradually find some of these works there. In addition, preparations are underway for the Benelux Gallery (www.beneluxgallery.art). See the separate announcement.

Benelux Gallery

TheArtof.MEDIA has started planning its own gallery in the Benelux for Nicolas. Works by the artist will be exhibited there, both as originals and as art prints. We ourselves are full of excitement and anticipation for these events. As things stand, the first of three planned galleries is scheduled to open in early 2025.

TheArtof.MEDIA a commencé à planifier sa propre galerie au Benelux pour Nicolas. Les œuvres de l'artiste y seront exposées en version originale et en impressions d'art. Nous sommes nous-mêmes pleins d'enthousiasme et d'anticipation pour ces événements. Le calendrier prévoit actuellement l'ouverture de la première des trois galeries prévues pour début 2025.

TheArtof.MEDIA is begonnen met het plannen van een eigen galerie in de Benelux voor Nicolas. Werken van de kunstenaar zullen daar tentoongesteld worden, zowel als originelen als als kunstdrukken. Wijzelf zijn vol spanning en verwachting voor deze gebeurtenissen. Zoals het er nu naar uitziet zal de eerste van de drie geplande galeries begin 2025 opengaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benedikt.
contact @ theartof.media