buy originals
under construction page
in aanbouw
page en construction

TheArtof.MEDIA has started planning its own gallery in the Benelux for Nicolas. Works by the artist will be exhibited there, both as originals and as art prints. We ourselves are full of excitement and anticipation for these events. As things stand, the first of three planned galleries is scheduled to open in early 2025.


TheArtof.MEDIA a commencé à planifier sa propre galerie au Benelux pour Nicolas. Les œuvres de l'artiste y seront exposées en version originale et en impressions d'art. Nous sommes nous-mêmes pleins d'enthousiasme et d'anticipation pour ces événements. Le calendrier prévoit actuellement l'ouverture de la première des trois galeries prévues pour début 2025.


TheArtof.MEDIA is begonnen met het plannen van een eigen galerie in de Benelux voor Nicolas. Werken van de kunstenaar zullen daar tentoongesteld worden, zowel als originelen als als kunstdrukken. Wijzelf zijn vol spanning en verwachting voor deze gebeurtenissen. Zoals het er nu naar uitziet zal de eerste van de drie geplande galeries begin 2025 opengaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benedikt.
contact @ theartof.media